Episodes

30
Superman & Lois: 2×7

Anti-Hero

S2 E7 / Mar. 08, 2022 Superman & Lois
Superman & Lois: 1×13

Fail Safe

S1 E13 / Jul. 20, 2021 Superman & Lois
Superman & Lois: 1×4

Haywire

S1 E4 / Mar. 16, 2021 Superman & Lois
Superman & Lois: 1×2

Heritage

S1 E2 / Mar. 02, 2021 Superman & Lois
Superman & Lois: 1×1

Pilot

S1 E1 / Feb. 23, 2021 Superman & Lois